Jeritop

Zoeken

Latest News
Milieu advies
There are no translations available.

JERITOP beschik over de nodige ervaring om samen met u doelgericht te werken aan duurzaam ondernemen.

.


  • water : samen met onze bioingenieur gespecialiseerd in waterzuivering pakken wij uw water-problemen graag aan
  • afval : wij leggen een sterke  focus op recycling en de valorisatie van afval. En dit in het kader van een totale visie rond afvalbeheer. Daarenboven hebben onze adviezen oog voor  kostenbesparend acties.  Dank zij een goede relatie met onder andere OVAM kunnen wij u ook begeleiden voor het behalen van de nodige erkenningen en registraties voor verwerking en transport van diverse afvalstoffen.  Ook het aanvragen van grensoverschrijdende vergunning voor afvalstoffen behoort tot ons domein
  • lucht : wij kunnen u begeleiden bij uw stof-, lucht en geuremissie problematiek
  • bodem : ons advies kan nuttig zijn bij het evalueren van uw bodemonderzoek of we kunnen u helpen bij een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering.